Salon Görevlileri

Sınavın, salonda kurallara uygun biçimde uygulanması yetki sorumluluğu Salon Başkanına verilmiştir.

 • Salon Başkanının görevleri ile ilgili uygulama yönergesini okuyunuz. Talimatlar dışında hareket etmeyiniz, asla bireysel inisiyatif kullanmayınız.
 • Nüfus Cüzdanı ve Giriş Belgesi olmayan adaylar KESİNLİKLE SINAVA ALINMAYACAKTIR. Bu kurala uymayan adayların sınavları iptal edilecek, görevliler hakkında yasal takibat yapılacaktır.
 • Sınavdan 1 saat önce adaylar sınav binasına alınmaya başlanacağından, Salon Başkanı sınavın başlama saatinden en az 1 saat 15 dakika önce görevli olduğu binada hazır bulunmak zorundadır.
 • Salon Başkanı, adaylar sınav salonlarına girmeden önce görev yapacakları sınav salonunda yerini alır.
 • Adayların sınava girişi belgeleri ve Nüfus Cüzdanları (veya geçerli pasaportları) tek tek kontrol edilecek, sınav giriş belgesinde belirtilen salon ve sırada sınava girmeleri sağlanacaktır. Adaylar başka salon veya sırada kesinlikle sınava alınmayacaklardır.
 • Sınav Salonunda ‘Saate Entegre Kamera’nın çalışır durumda ve doğru zamanı gösterip göstermediğini kontrol edeceklerdir.
 • Saate Entegre Kamera bulunduğu sınav salonlarında analog saat de bulunacaktır. Sınav başlamadan önce analog saati saate entegre kameranın digital saati ile uyumlu hale getirerek sınav boyunca iki saatin uyumluluğunu kontrol edeceklerdir.
 • Olası elektrik kesintisi durumunda digital saat görünürlüğünü kaybedeceği (ancak pil ile çalışmaya devam edecek) için analog saatin digital saat ile uyumu son derece önemlidir.
 • Salon görevlileri sınav başlama saatinden 10-15 dakika önce cevap kağıtlarını adaylara isim kontrolü yapılarak dağıtacaktır.
 • Bu işlemi takiben, soru kitapçıklarını poşet içerisinde rastgele adaylara elden verecektir.
 • Adaylar Soru Kitapçık Numarasını Cevap Kağıtlarına Kodlamak Zorundadır.
 • Soru Kitapçık Numarasının Yanlış Kodlanmasının SORUMLULUĞU ADAYA AİTTİR.
 • Salon başkanı veya Gözetmenler, adaylara rastgele dağıttıkları SORU KİTAPCIKLARI üzerindeki KAREKOD ETİKETLERİ adayların SALON ADAY YOKLAMA LİSTESİNDE yer alan ilgili yerlere tek tek yapıştıracaklardır.
 • Salondan dışarıya hiç biri şekilde soru kitapçığı veya cevap kağıdının çıkışına izin verilmeyecektir.
 • Normal sınav sürecinde salondan her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan aday kesinlikle sınav salonuna geri alınmayacaktır. Bu aday çıkışa yasak sürece (sınavı süresinin ¾’ü) bina içinde güvenlik görevlilerinin nezaretinde tutulacaktır. Bu konuda Bina Sınav Sorumlusu derhal bilgilendirilecektir.