Görevlilerin Dikkatine

Sınavlara giren adayların dilekçeleri, velilerin şikayetleri, bina sınav sorumlularının sözlü/yazılı raporları, sınavların yürütülmesinde görevliler arasında yaşanan uyum sorunları, sınav görevinde gerekli ciddiyetin gözetilmemesi, salon dışında bir araya gelinerek konuşulması gibi tüm durumlar ciddiyetle değerlendirilmektedir. Sınavların hem sınav güvenliği açısından, hem de adayların rahat bir ortamda sınava girmeleri açısından problemsiz bir şekilde yürütülmesi için gerekli özeni göstermeyenlere bir daha görev verilmemektedir. Bu bağlamda aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekmektedir:

1. Tüm sınav görevlileri de adaylar gibi sınav binasına girerken emniyet görevlileri tarafından aranmaktadır. Bu nedenle sınava gelirken getirilmesi yasak eşyaları yanlarında bulundurmamaları gerekmektedir.

2. Sınav görevlileri ÖSYM’nin internet adresinden edinecekleri Görevlendirme Belgeleri ile özel kimlik belgelerini (Nüfus Cüzdanı) sınav günü MUTLAKA  yanlarında bulundurmalıdırlar.

3. Öğrencileri psikolojik açıdan rahatlatmak amacıyla sınav öncesinde motivasyon konuşması yapılmamalıdır. ÖSYM kimseye böyle bir görev vermemiştir. Bu tür konuşmalar öğrencilerde stres vb. farklı sonuçlara neden olmaktadır.

4. Yaşamlarının önemli bir eşiğinde olan adaylar sınav nedeniyle heyecanlı olabilmektedirler. Onların bu durumlarını göz önünde bulundurarak hitap ve yaklaşım tarzında son derece dikkatli olmak önem arz etmektedir. Kaba, incitici ve küçümseyen ifadelerden kaçınmak gerekir. Karşımızdaki öğrencinin kendi çocuğumuz olduğunu varsaymak durumundayız.

5. Sınav esnasında öğrencilerin başında dikilmeyiniz, sürekli salonda gezinmeyiniz, dikkat dağıtmayınız. Öğrencilerin evraklarıyla ilgili yapmanız gereken kontrol işlemlerini sınav başlamadan sonlandırınız. Karekod uygulaması SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE YAPILACAKTIR.

6. Sınav görevlileri sınava gelirken giydiği ayakkabının, sınav salonunda dolaşırken ses çıkarmayacak, adayları rahatsız etmeyecek şekilde olmasına dikkat etmelidir. Sınav sırasında adayların dikkatini dağıtmamaya özen göstermelidir.

7. Salon başkanları adayların soru kitapçık numarasını cevap kağıtlarına doğru kodlayıp kodlamadıklarını mutlaka kontrol etmelidirler.

8. Sınav süresince bütün sınav görevlilerinin görev kartları görünür bir şekilde yakalarına takılı olmalıdır.

9. Sınavın uygulanmasında yapılacak yanlışlıktan dolayı adayların uğrayacağı mağduriyetten, sınav görevlileri sorumlu olacaktır. Görevde kusuru saptanan görevliler kurumlarına bildirilerek, haklarında soruşturma açılması istenecektir.

10. Sınav sırasında görevlilerin, sınav binası ve sınav salonunda sınav süresince herhangi bir şey yemeleri ya da içmeleri, kendi aralarında konuşmaları tedirginlik yarattığından görevlilerin bu tür davranışlardan özenle kaçınmaları gerekmektedir.

11. Sınav görevlilerinin zorunlu haller dışında sınav salonundan dışarı çıkmaları, diğer sınav salonlarına girmeleri, sınava gelmeyen, sınavı erken bitiren adayların soru kitapçıklarını açmaları, sınav salonundan çıkarmaları, sınav sırasında gazete, kitap, ödev veya sınav kağıdı gibi şeyler okumaları kesinlikle yasaktır. Sınav süresince, kendi görev yaptığı sınav salonunun dışındaki alanlarda zaman geçiren, diğer sınav salonlarına giren veya bina içerisinde dolaşan sınav görevlileri, durumları Tutanakla tespit edildiğinde, ÖSYM Görev İhlalleri Yönergesine göre Merkez tarafından daha sonra yapılacak sınavlarda sınav görevi alamazlar.